Spelregels

Wij spelen onder auspiciën van de Nederlandse Jeu de Boulesbond (NJBB), die op haar beurt aangesloten is bij de Fédération Internationale de Pétanque & Jeu Provençal (FIPJP).
Deze laatste organisatie stelt de internationale spelregels vast die ook wij bij onze vereniging hanteren. Deze spelregels staan in het (gewijzigde) Reglement voor de Petanque Sport (RPS) geldend per 20 januari 2021. Zie de uitgelichte wijzigingen
(pdf-bestand). Zie ook de tekstaanpassingen binnen het  oorspronkelijke RPS van 2017 (pdf-bestand).
Omdat er in Nederland specifieke omstandigheden zijn heeft de Reglementencommissie van de NJBB nog het RPS plus (versie 3)
(pdf-bestand) samengesteld. Hierin zijn in aanvulling op de regels uitspraken vastgelegd die in de loop van de tijd gedaan zijn en die in Nederland geldig zijn.
Voor spelmateriaal is bovendien een officiële lijst van goedgekeurde boules en buts
(pdf-bestand) per 8 februari 2023 van kracht.
Noot: er is een wijziging per direct ingegaan m.b.t de interpretatie van "onreglementair"gespeelde boules . Zie hiervoor de berichtgeving (pdf-bestand) van de reglementencommissie van de NJBB. 

Voor NJBB kampioenschappen, toernooien en competities is het Toernooireglement
(pdf-bestand) geldend per 1 januari 2020 ontwikkeld.
Voor de Nationale Petanque Competitie is er op dit Toernooireglement weer een specifieke aanvulling van kracht: bijlage 01 NPC
(pdf-bestand) geldend per 11 september 2021.
Daarnaast wordt er soms een promotietoernooi georganiseerd om in algemene zin meer bekendheid te geven aan onze sport voor buitenstaanders.
Hierop is bijlage 10 reglement promotietoernooien
(pdf-bestand) van toepassing.

Binnen onze vereniging gelden voor de interne clubcompetitie (zie de brochure 2024)
(pdf-bestand) en clubkampioenschappen specifieke reglementen, die door onze wedstrijdleiding worden opgesteld en door de ledenvergadering worden vastgesteld. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht bij deelname.

Mocht u nog geen enkele kennis hebben van de spelregels dan kunt u hier kennis nemen van de basisregels
(pdf-bestand).
U kunt nog verder gaan door daarnaast ook van tactiek en techniek te proeven in BoulLes (pdf-bestand). Een andere mooie samenvatting is hier te vinden (pdf-bestand).

Intern hanteert de vereniging nog een eigen Huishoudelijk Reglement (pdf-bestand) met als toevoeging de interne Huis- en Gedragsregels (pdf-bestand.
Voor de barvrijwilligers is er verder E-learning 'Verantwoord alcohol schenken' ontwikkeld.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden

Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581