De geschiedenis van onze vereniging.

Na beëindiging van haar activiteiten in 2017 heeft oud-bestuurslid en wedstrijdleider Maria van Heumen (helaas overleden in 2020) nog een aantal tastbare herinneringen voor onze vereniging achtergelaten. Een daarvan is  haar serie "plakboeken" waarin zij de geschiedenis vanaf het ontstaan in 1982/1983 van Boules de Boeuf op schetsmatige wijze heeft vastgelegd.
In verband met het 35-jarig jubileum van onze vereniging in 2018 en om deze informatie breed toegankelijk te maken voor onze leden zijn deze plakboeken gedigitaliseerd.

Deel 1: periode 19-11-1982 t/m augustus1990. (Let op: groot pdf bestand)
Met de oprichting in 1983, de eerste wedstrijden op gelegenheidsterreintjes op Terwaenen, aan huis in de Beukenlaan in Heesch, bij sporthal Ussenstelt en in de manege, de eerste lustrumviering in 1988 en de aankondiging in 1990 van een eigen terrein op sportpark Rusheuvel.

Deel 2: periode juli 1991 t/m 3-2-1999. (Let op: groot pdf bestand)
Met de inrichting van het eerste eigen speelterrein op sportpark Rusheuvel in 1991, het direct doorpakken met de bouw van eigen hal en onderkomen in 1992, de viering van het 10-jarig bestaan met opening boulodrome in 1993 en viering 15-jarig bestaan in 1998.

Deel 3: periode januari 1999 t/m 14-09-2002. (Let op: groot pdf bestand)
In 1998 en 1999 wordt jeugdtalent Patrick Pol Nederlands kampioen bij de aspiranten, geeft Maria van Heumen als bestuurslid wedstrijdzaken een grote impuls aan PR, toernooien en competities. In 1999 is het eerste Open Osse Kampioenschap, viert OSS het 600-jarig bestaan, is er daardoor een sportuitwisseling met zusterstad Aalst in België. In 2001 wordt Nelly van de Broek als 100ste lid binnengehaald en in 2002 komt er zicht op een nieuwe locatie binnen sportpark Rusheuvel.

Deel 4: periode 1-12-2002 t/m 28-08-2004. (Let op: groot pdf bestand)
In 2003 wordt ons 20-jarig bestaan gevierd en hebben we inmiddels 145 leden. In 2004 wordt er flink gebould en worden ook de bouwplannen voor onze nieuwe lokatie binnen sportpark Rusheuvel langzaam maar zeker duidelijk. We gaan ons daarop voorbereiden o.a. door te helpen bij de sloop van de inventaris uit cafe De Valentijn en deze op te slaan tot de nieuwbouw. En is er nog steeds de uitwisseling met Alosta uit Aalst.

Deel 5-1: periode 1-9-2004 t/m 9-12-2005. (Let op: groot pdf bestand)
Deel 5-2: periode 1-9-2004 t/m 9-12-2005. (Let op: groot pdf bestand)
2004
en 2005 waren belangrijk voor onze vereniging.
In
2004 beginnen de werkzaamheden van de nieuwe accommodatie en is er i.v.m. die nieuwbouw een bijzondere ledenvergadering nodig. In 2005 verhuizen we, is er de afbraak van het oude clubhuis en is er de feestelijke opening van sportpark en accommodatie op 21 mei 2005. En gaan we genieten van al dat moois ook  samen met onze Belgische gasten van Alosta uit Aalst.

Deel 6: periode 5-1-2006 t/m 28-04-2014. (Let op: groot pdf bestand)
In 2006 werd het NK Mix op onze accommodatie gespeeld en gevolgd in 2007 door het NK dames en jeugd waarbij ons jeugdlid Jesper Roosenboom bij de junioren de tweede plaats behaalde. In 2008 hebben we het zilveren jubileumjaar met 25 jaar Boules de Boeuf en in 2010 zijn we wederom gastheer voor een NK, nu voor het Verenigingskampioenschap. Afsluitend is er in 2014 nog de Nationale Competitie op ons complex met team John Pol, Dennis Pol en Robin Coolen in de ereklasse.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden

Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581